top of page
  • Jodie Harburt

My Clean Beach!


Your Invitation to our Clean Up Event - Şile. 5 May 2018

So far Turkey has been slow to pick up on the international improvement regarding single use plastic and how litter is recycled or disposed. Some municipalities have local success and some, like Şile are struggling. The efforts of the municipality itself need some scrutiny to see where improvement can be made in areas such as the location and visibility of bins, availability of recycling bins and the design and use of powerful education tools such as visible signs, public awareness campaigns and volunteer clean up days. The good news is that Turkey has a dynamic and curious population that can adopt better habits and practices in these areas very swiftly once we are educated and convinced.

Şile faces the extra burden of having a high influx of weekend and summer visitors, the demographic of tourists in the regions of Antalya and Muğla has a higher percentage of those who have adopted ‘no littering’ lifestyles in their home countries. Though local education efforts are paramount the only way to ensure pristine beautiful beaches, forests and country side of Sile is to encourage awareness on the national scale.

It is important to unify and include all the citizens in this campaign with the knowledge that each and every one of us here in Turkey has the right to enjoy the picnic places and the natural beauty around us and we also have the responsibility towards it, for the sake of ourselves, our children, our health, our country and our planet in its entirety.

With this goal in mind and with the enthusiasm of both ŞİKAD (Şile Women’s Association) and Eco Istanbul / Çevreci İstanbul a Clean Up event has been planned for the seaside in Şile for Saturday the 5th of May. The aim is to attract attention and to create the kind of fun, family atmosphere that will teach by setting example rather than by just implementing rules and fines. The attendees will be a cross section of the local people from Şile and the surrounding villages, people from Istanbul and members of the residing foreign community.

We hope that by raising awareness and by being active in collecting the litter that we can assist the Municipality, the Governorship and all the staff, citizens and authorities that are fighting the litter battle here in Şile. Our intention is to create a sense of unity and collaboration between all the groups involved and most importantly to remind us all of our connection with and reliance upon the health of our beautiful region. Şile has a reputation for having the cleanest air in the whole of Istanbul so we must ensure that this reputation extends to the roadsides, the beaches, the parks, the forests and every single corner.

We believe the new interest in the Zero Waste movement is paramount in creating swift change here in Turkey.

Your presence on Saturday the 5th of May at Şile Ayazma beach will be greatly appreciated; we will be honoured to host you and have you support us with your attendance.

Thank you for your interest and support.

Jodie Harburt

Resident of Şile and founding member of: ŞİKAD and Eco Istanbul / Çevreci Istanbul

Coming soon: My Clean Forest! and My Clean City!

Benim Temiz Plajım!

Temizlik Etkinliği – Şile. 5 Mayıs 2018

Şimdiye kadar Türkiye plastik kullanım konusunda ve çöplerimizin geri dönüşümü veya atılması konusunda dünyadan geri kalmıştır. Bazı belediyelerin yerel başarıları bulunmakta ve bazıları da Şile gibi mücadele vermektedir. İlçe veya Büyükşehir Belediyelerinin çabalarının nasıl iyileştirilebileceği ve daha neler yapılabileceğini görmek için biraz incelenmesi gerekmektedir. Çöp konteynırlarının yerleri ve görünürlüğü, geri dönüşüm konteynırlarının sayısı, görünür bilgilendirme işaretleri ve tabelalar, halkın bilinçlendirilmesi kampanyaları ve gönüllü temizlik günleri gibi güçlü eğitim araçlarının tasarımı ve kullanımı gibi alanlarla iyileştirme sağlanabilir. Şansımız şu ki; Türkiye dinamik ve meraklı bir nüfusa sahip dolaysıyla eğitim ile ve ikna olduktan sonra halk kısa zamanda bu alanlarda daha iyi alışkanlıklar edinecek ve uygulamaları benimseyecektir.

Şile, haftasonu ve yaz ziyaretçilerinin yoğun ilgisinin getirdiği ekstra yük ile karşı karşıya kalmaktadır. Antalya ve Muğla bölgelerindeki turistlerin genel demografik yapısı temiz çevre bilinci daha yüksek bir özelliğe sahiptir. Yerel eğitim çabaları her ne kadar önemli olsa da, Şile'nin güzel plajları, ormanları ve doğasının bozulmamış ve temiz kalmasının tek yolu, ulusal ölçekte farkındalığı teşvik etmektir.

Kendimizin, çocuklarımızın, sağlığımızın, ülkemizin ve gezegenimizin tümünün iyiliği için her birimizin, çevremizdeki piknik yerlerini ve doğal güzelliğini yaşama hakkı ve ayrıca sorumluluğu olduğunun farkına varması gerekir. Bu nedenle bu kampanyanın başarılı olabilmesi için tüm vatandaşlarının bu bilinçte birleşmesi ve dahil olması önemlidir.

Bu amaç doğrultusunda ve coşkuyla hem ŞİKAD (Şile Kadınlar Derneği) hem de Eco İstanbul / Çevreci İstanbul tarafından, 5 Mayıs Cumartesi günü Şile'de deniz kıyısı için bir temizlik etkinliği planlandı. Sadece kurallar ve para cezalarını teşvik etmekle yetinmeyip, örnek davranışlar ile dikkat çekmek, eğitici ve eğlenceli bir aile ortamı yaratmak amaçlanmaktadır. Katılımcılar, Şile ve çevre köylerde yaşayanlar, İstanbullular ve İstanbul’da yaşayan yabancılardan bir kesiti olacaktır.

Belediyeyi, Kaymakamlığı ve Şile'de çöple savaşan tüm personeli, vatandaşları ve yetkilileri desteklemek amacı ile çöp toplanması konusunda bilinci artırmayı ve etkin bir şekilde örnek olmayı umuyoruz. Hedefimiz dahil olan tüm gruplar arasında birlik ve beraberlik duygusu yaratmak ve en önemlisi, güzel bölgemizin sağlığıyla olan bağımızı ve ihtiyacımızı kendimize hatırlatmaktır. Şile, İstanbul'un en temiz havasına sahip olma unvanını gurur ile taşıyor. Bu itibarın yol kenarlarına, plajlara, parklara, ormanlara ve her köşesine kadar uzanmasını sağlamalıyız.

Sıfır Atık kavramına artan ilginin Türkiye'de hızlı bir değişim yaratmada çok önemli bir unsur olacağına inanıyoruz.

Şile Ayazma Halk sahilinde 5 Mayıs Cumartesi günü varlığınız bize büyük bir destek olacaktır. Sizi ağırlamaktan onur duyarız.

İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim.

Jodie Harburt

Şile sakini ve ŞİKAD ve Eko İstanbul / Çevreci İstanbul Üyesi

Yakinda: Benim Temiz Ormanım! ve Benim Temiz Kentim!

15 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page